NORDIC MINI MEETING NORGE 2022

NORDIC MINI MEETING NORGE 2022

Publisert av Werner Holvik den 07.12.21. Oppdatert 11.05.22.

Nordic Mini Meeting blir avholdt sammen med NMCC Sommertreff 2022. Arrangørklubb er Bergen Mini Club i samarbeid med NMCC. Denne gangen blir NMM avholdt i vakker vestlandsnatur, stedet er Bømoen ved Voss. Oppdateringer vil komme.

 

Bergen Mini Club vil med støtte fra NMCC arrangere Nordic Mini Meeting på Voss 28-31 juli 2022, treffet holdes på gamle Bømoen leir hvor det er gode fasiliteter for å holde treffet.
Man kan velge å bo i telt, campingvogn, bobil eller i rom i de gamle kasernene eller offiserboliger. Måltider blir servert i messen og kokken er lokal, men ei militær.
Voss er flott utgangspunkt for et nordisk treff og like i nærheten flotte naturattraksjoner, som Nærøyfjorden og Gudvangen, og på Voss er det mulighet for rafting og til og med innendørs fallskjermhopping. Likevel det nok først og fremst det sosiale som teller for de fleste, og på Bømoen kan vi skape rammene for et godt treff. Plassen er fleksibel og gir godt plass til forskjellige aktiviteter og vi er helt uforstyrret. BMC er opptatt av sosialisering av minifolk, og på nordisk vil det være det viktigste.
Priser og booking informasjon vil vi komme tilbake til i fornuftig tid før treffet, og vi regner forresten ikke med plass problemer.

 

Oppdatert info finner du på våre facebooksider: https://www.facebook.com/events/423805872496196?active_tab=about

Ny info 1.mai:

Påmelding til NMM er nå klar, bruk denne linken:

Påmelding og bestilling av overnatting gjøres samtidig
Ved påmelding kan du ha med inntil 4 andre personer (totalt 5)
Hvis du vil bestille flere rom, så bør du dele opp påmeldingen. Du kan også tikke av for at rom er bestilt andre.
Treffavgiften er 495,- pr voksen fram til og med 1. juli etter dette 795,-
250,- for barn 12-16 år, barn under 12 år gratis
Dette inkluderer; T-skjorter, treffmerker, frokost fredag, lørdag og søndag. Middag fredag og lørdag. All matservering i matsal av Ringheim Kafe
Rommene er i militærbrakker, med 3-4 rom i hvert hus. Etasjesenger, låsbare metallskap og vask på rommene. Toaletter og dusj på gangen utenfor. Alt etter størrelse koster disse 800 -1600,- pr døgn (400,- pr seng)
Noen dobbeltrom har dusj og toalett, disse koster 1200,- pr døgn
Det er sengetøy og 1 lite og 1 stort frottéhåndkle til hver seng
Renhold (utvask) er inkludert
#Beklager! Ingen flere rom med bad/wc ledig
Telt koster 150,- pr døgn
Camplet 200,- pr døgn
Bobil/campingbil koster 300 pr døgn
Inkludert strøm
Toalett og dusj i fellesrom
Spørsmål kan sendes til nordicminimeeting@gmail.com
* Info in English*
Bergen Mini Club will with support from NMCC arrange Nordic Mini Meeting at Voss 28-31 July 2022, the meeting will be held at old Bømoen military camp where there are good facilities to hold the meeting.
You can choose to stay in a tent, caravan, motorhome or in rooms in the old barracks or officers' quarters. Meals are served at the old mess and the chef is local, but not military.
Voss is a great starting point for a Nordic meeting and close by great nature attractions, such as the Nærøyfjord and Gudvangen, and in Voss there is the opportunity for rafting and even indoor skydiving. Nevertheless, it is probably first and foremost the social that counts for most people, and at Bømoen we can create the framework for a good meeting. The space is flexible and provides plenty of space for various activities and we are completely undisturbed. BMC wants to make sure that mini people are socialized, and at Nordic meeting it will be the priority.
Prices and booking information we will revert with in due time before the meeting, and by the way we do not expect space problems.

 

More info on our facebook pages:   https://www.facebook.com/events/423805872496196?active_tab=about

Updated info 1.may 2022:

Registration for the NMM 2022 is snow ready, please use the link:
Registration and booking of accommodation is done at the same time
When registering, you can bring up to 4 other people (5 in total)
If you want to book more rooms, you should split the registration. You can also tick off that rooms have been booked for others.
The meeting fee is 495, - per adult up to and including 1 July after this 795, -
250, - for children 12-16 years, children under 12 years free
This includes; T-shirts, hit tags, breakfast Friday, Saturday and Sunday. Dinner Friday and Saturday. All food service in the crew fair and is performed by Ringheim Kafe
The rooms are in military barracks, with 3-4 rooms in each house. Bunk beds, lockable metal cabinets and sinks in the rooms. Toilets and showers in the hallway outside. Depending on the size, these cost 800-1600, - per day (400, - per bed)
Some double rooms have a shower and toilet, these cost 1200, - per day
There are sheets and 1 small and 1 large terry towel for each bed
Cleaning (cleaning) is included
#Sorry! No more rooms with shower/wc available
Tent costs 150, - per day
Camplet 200, - per day
Motorhome / caravan costs 300 per day
Including electricity
Toilet and shower at the site
Questions can be sent to nordicminimeeting@gmail.com