Norsk Mini Cooper Club (NMCC) er en klubb for alle som har interesse for Mini'er uansett modell eller type. Man behøver ikke ha bil, det holder lenge med en genuin interesse for Mini. Klubbens målsetting er å fremme interessen og ikke minst lage et miljø rundt disse små-tassene.

Norsk Mini Cooper Club stiftet i 1988. I 1988 var Mini'n allerede blitt 29 gammel, mer eller mindre uforandret opp igjennom årene, og hadde allerede den gang fått en kult-status. Vi vet jo nå at dette bare har eskalert frem til i dag. 

Norsk Mini Cooper Club ønsker også New Mini velkommen. New Mini ble lansert i 2001. Bakgrunnen for New Mini er at BMW kjøpte opp restene av Rover Group i 1996 og sikret seg retten til å bruke merkenavnet Mini. Etter noen år med design og planlegging ble da New Mini lansert i 2001, så vi kan trygt si at vi er i samme familie til tross for ulikhetene.

Norsk Mini Cooper Club er gjennom Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy (LMK) tilsluttet I.H.V.O., det internationale forbundet for historiske merkeklubber. LMK-medlemsskapet gir også mulighet for rimelige forsikringer av historisk orginale kjøretøy eldre enn 30 år.NMCC's første styre bestod av:
Formann:         Ole Jacob Nilsen
Nestformann:  Sigurd Storm
Sekretær:         Tor-Gunnar Karterud
Kasserer:          Petter Godlund
Styremedlem:  Jon Amundsen
Styremedlem:  Harald Hoelstad
Styremedlem:  Per Wiborg Wold

Opp igjennom årene har NMCC hatt følgende formenn / styreledere:
1988 - 1989          Ole Jacob Nilsen                                   2005 - 2006          Øyvind Gunnarsjaa
1989 - 1990          Ole Jacob Nilsen                                   2006 - 2007          Øyvind Gunnarsjaa
1990 - 1991          Harald Hoelstad                                    2007 - 2008          Ane K Stormorken   
1991 - 1992          Harald Hoelstad                                    2008 - 2009          Ane K Stormorken   
1992 - 1993          Magne Hvamstad                                  2009 - 2010          Ane K Stormorken

1993 - 1994          Magne Hvamstad                                 2010 - 2011          Ragnar Ekelund
1994 - 1995          Edwin Solheim                                      2011 - 2012          Ragnar Ekelund
1995 - 1996          Edwin Solheim                                      2012 - 2013          Ragnar Ekelund
1996 - 1997          Torkild Fosli                                           2013 - 2014          Knut Bøhler       
1997 - 1998          Ole Jacob Nilsen                                   2014 - 2015          Knut Bøhler
1998 - 1999          Per Wiborg Wold                                  2015 - 2016          Morten Syverud
1999 - 2000          Leif Erik Nilssen                                     2016 - 2017          Morten Syverud
2000 - 2001          Per Wiborg Wold                                  2017 - 2018          Yngve Dale
2001 - 2002          Geir Hansen                                          2018 - 2019          Morten Syverud
2002 - 2003          Geir Hansen                                          2019 - 2020          Andrè Hobøl 

2003 - 2004          Henning Gulliksen                             2020-2021 Robin Johansen

2004 - 2005          Henning Gulliksen   2021-2022 Morten Syverud