Norsk Mini Cooper Club (NMCC) er en klubb for alle som har interesse for Mini'er uansett modell eller type. Man behøver ikke ha bil, det holder lenge med en genuin interesse for Mini. Klubbens målsetting er å fremme interessen og ikke minst lage et miljø rundt disse små-tassene.

Norsk Mini Cooper Club stiftet i 1988. I 1988 var Mini'n allerede blitt 29 gammel, mer eller mindre uforandret opp igjennom årene, og hadde allerede den gang fått en kult-status. Vi vet jo nå at dette bare har eskalert frem til i dag. 

Norsk Mini Cooper Club ønsker også New MINI velkommen. New MINI ble lansert i 2001. Bakgrunnen for New MINI er at BMW kjøpte opp restene av Rover Group i 1996 og sikret seg retten til å bruke merkenavnet Mini/MINI. Etter noen år med design og planlegging ble da New MINI lansert i 2001, så vi kan trygt si at vi er i samme familie til tross for ulikhetene. For de interesserte, skiller man i dag skrivemåten på den klassiske bilen med "Mini", og den nye skrives "MINI".


Norsk Mini Cooper Club er gjennom Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøy (LMK) tilsluttet I.H.V.O., det internationale forbundet for historiske merkeklubber. LMK-medlemsskapet gir også mulighet for rimelige forsikringer av historisk orginale kjøretøy eldre enn 30 år.

Fra 2021 ble vi også tilknyttet bilorganisasjonen AmCar, med alle de fordeler dette har for våre medlemmer. Og ikke minst norsk bilhobby . NMCC's første styre bestod av:
Formann:         Ole Jacob Nilsen
Nestformann:  Sigurd Storm
Sekretær:         Tor-Gunnar Karterud
Kasserer:          Petter Godlund
Styremedlem:  Jon Amundsen
Styremedlem:  Harald Hoelstad
Styremedlem:  Per Wiborg Wold

Opp igjennom årene har NMCC hatt følgende ledere:
1988 - 1989          Ole Jacob Nilsen                                   2010 - 2011          Ragnar Ekelund
1989 - 1990          Ole Jacob Nilsen                                   2011 - 2012          Ragnar Ekelund
1990 - 1991          Harald Hoelstad                                    2012 - 2013          Ragnar Ekelund
1991 - 1992          Harald Hoelstad                                    2013 - 2014          Knut Bøhler
1992 - 1993          Magne Hvamstad                                 2014 - 2015          Knut Bøhler
1993 - 1994          Magne Hvamstad                                 2015 - 2016          Morten Syverud
1994 - 1995          Edwin Solheim                                      2016 - 2017          Morten Syverud
1995 - 1996          Edwin Solheim                                      2017 - 2018          Yngve Dale
1996 - 1997          Torkild Fosli                                           2018 - 2019          Morten Syverud
1997 - 1998          Ole Jacob Nilsen                                   2019 - 2020          Andrè Hobøl
1998 - 1999          Per Wiborg Wold                                  2020-2021            Robin Johansen
1999 - 2000          Leif Erik Nilssen                                    2021-2022           Morten Syverud
2000 - 2001          Per Wiborg Wold                                  2022-2023       Morten Syverud
2001 - 2002          Geir Hansen                                          2023-2024       Erlend Vidar Larsos Kristiansen  
2002 - 2003          Geir Hansen                                           
2003 - 2004          Henning Gulliksen                            
2004 - 2005          Henning Gulliksen  
2005 - 2006          Øyvind Gunnarsjaa
2006 - 2007          Øyvind Gunnarsjaa
2007 - 2008          Ane K Stormorken
2008 - 2009          Ane K Stormorken
2009 - 2010          Ane K Stormorken